Duyurular, Haberler

PATBİS Veri Giriş Süresi Uzatılmasına Dair Duyuru

PATBİS

PATBİS Veri Giriş Süresi Uzatılmıştır

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın 23.02.2021 tarih ve 62637/935 sayılı emir yazısı ile PATBİS Projesi Mermi ve Silah İşlemleri Silah Tamir Takip bölümü ile PATBİS Projesi_Mermi ve Silah İşlemleri Yivsiz Tüfek ve Ses ve Gaz Fişeği atabilen Silah(kurusıkı) bölümünün kullanıma açıldığı bildirilerek, 26.03.2021 tarihine kadar veri girişlerinin tamamlanması istenilmiş, Derneğimizce de anılan Başkanlık nezdinde, belirtilen konuya yönelik süre uzatımına yönelik yazılı talepte bulunulmuştu.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nca talebimiz doğrultusunda PATBİS veri giriş süresi 3(üç) ay süre ile uzatılmıştır.

BİLGİ NOTU ( ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI )

Patlayıcı Maddeler Bilgi Sisteminin (PATBİS), 23.02.2021 tarihinde tüm Türkiye’nin kullanımına açılmıştır. Bayi ve üreticilerin silahlarının satışını yapabilmesi ve sistemin sağlıklı çalışabilmesi için veri girişlerinin tamamlanması büyük önem arz ettiğinden stok girişinin yapılabileceği en son tarih 25.06.2021 tarihine kadar uzatılması Genel Müdürlüğümüz tarafından uygun görülmüştür.

Bu kapsamda yapılacak işlemlerde üreticiler aşağıda belirtilen hususlara dikkat edeceklerdir:

1- Üreticiler stoklarında bulunan silahların kaydını en kısa sürede tamamlayacaklardır. Kolluk birimlerine yapılan aylık üretim ve satış bildirimleri kaldırıldığından sisteme kaydı yapılmayan silahların satışı kesinlikle yapılmayacaktır.

2- Üreticiler 01.03.2021 tarihinden sonra ürettikleri tüm silahlarda sistem tarafından düzenlenen seri numaralarını kullanmak zorundadır.

3- Üreticilerin sistem üzerinden ürettikleri silahlarının, yine sistem üzerinden yurt içi veya ihraç olarak satışlarını yapabileceklerdir. (Emniyet Bölgesi bayi/şahsa satış, Jandarma Bölgesi şahsa satış)

4- JASBİS (Jandarma Bilgi Sistemi) programıyla entegre çalışması tamamlanana kadar, üreticilerin Jandarma bölgesinde faaliyet gösteren bir bayiye satış yapılması halinde, satış faturası ilçe emniyet birimlerine ibraz edilecek, ilgili birim üretici stoğundan gerekli düşüm işlemlerini yapacaktır.

5- Üreticiye ait markanın başka bir firma tarafından üretim yaptırılması durumunda; üretim yaptırılan üreticinin Emniyet Bölgesinde olması durumunda satış sistem üzerinden gerçekleştirilecektir, üreticinin Jandarma Bölgesinde olması durumunda satın alınan silahların kaydı mevcut silah kaydından yapılarak bu silahların satışı satın alan üretici tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

6- Üretici tarafından hatalı veri girişi yapılması durumunda gerekli düzeltmenin yapılabilmesi için Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ile en kısa sürede iletişime geçeceklerdir.

7- İhraç edilen silahlar için ihracat edilen firma ile yapılan anlaşmalar üzerine sistem tarafından belirlenen seri numarası formatının haricinde bir format kullanılmak istenilmesi durumda;

  • Üretici kullanım izni verilen seri numarası yapısı dışında başka bir seri numarası formatı kullanamayacaktır.
  • Üretici yurt dışına ait bir firmanın markasını üretmesi ve sistem tarafından üretilen seri numarası yerine farklı bir seri numarasını kullanmak istemesi durumunda; firma bu seri numarasına ilişkin yurt dışı firma ile yaptığı anlaşmayı ve talep edilen seri numarası prosesini (seri numarası yapısını) Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına ibraz edeceklerdir.
  • İzin alınan seri numarası formatı ile üretimi yapılan silahlar sisteme mevcut silah kaydı bölümünden kayıt yaparak satış işlemlerini sistem üzerinden yapacaklardır.

8- Üreticilerin daha önceki tarihlerde üretim izni aldıkları yivsiz tüfeklerin yurt dışında bir firma ile sözleşme yapılarak farklı marka ile üretim talep edilmesi halinde, söz konusu sözleşmenin Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına ibraz edilmesi üzerine üretim izni sitem üzerinden doğrudan tanımlanacaktır. Üretici PATBİS’te gerekli eklemenin yapıldığını teyit etmesi ile üretime doğrudan başlayabileceklerdir.

Süre uzatımı devamınca bayiler tarafından yapılacak işlemlerde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilecektir.

1- Bayiler stoklarında bulunan silahların kaydını en kısa sürede tamamlayacaklardır. Kolluk birimlerine yapılan aylık üretim ve satış bildirimleri kaldırıldığından sisteme kaydı yapılmayan silahların satışı kesinlikle yapılmayacaktır.

2- Stok giriş aşamasında bayi stoğunda bulunan fakat sistemde bulunmayan marka ve modeller için İlçe Emniyet Müdürlüklerine bilgi vermeleri halinde en kısa sürede marka eklemeleri yapılacaktır.

3-Bayilerin farklı bir bayiye veya şahıslara satışlarını sistem üzerinden yapacaklardır. (Emniyet Bölgesi/bayi ve şahıslara satış- Jandarma Bölgesi şahıslara satış)

4- Bayinin Jandarma bölgesinde faaliyet gösteren bir bayiye satış yapılması halinde, satış faturası ilçe emniyet birimlerine ibraz edilecek, ilgili birim bayi stoğunda gerekli düşüm işlemlerini yapacaktır.

5- JASBİS (Jandarma Bilgi Sistemi) programıyla entegre çalışması tamamlanana kadar, bayilerin Jandarma Bölgesinde faaliyet gösteren bir bayi veya üreticiden silah satın alması halinde satın alınan silahların kaydı, mevcut silah kaydından yapılarak bu silahların satışı satın alan bayi tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

6- Bayilerin ihale yoluyla Milli Emlak ve Orman İşletme Müdürlüklerinden yivsiz tüfek , havalı ve ses ve gaz fişeği atabilen silah satın almaları halinde, silahların stok kayıtları 25.06.2021 tarihine kadar mevcut silah kaydı bölümünden kendileri tarafından yapacaklar, bu tarihten sonra İlçe Emniyet Müdürlüklerine başvuru yaparak stok kaydını yaptıracaklardır.

7- Bayiler sistemde marka model bilgisi bulunan ses ve gaz fişeği atabilen silahların kayıtlarını yapabilirler, sistemde marka ve model bilgisi bulunmayan ses ve gaz fişeği atabilen silahların kayıtlarının yapılması için 5729 sayılı Yönetmelik’te değişiklik olması halinde söz konusu markalar değişiklik sonrası gerekli marka eklemesi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacaktır

Listeye geri dön

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir