SAYIN EMNİYET GENEL MÜDÜRÜMÜZ EROL AYYILDIZ''A GERÇEKLEŞTİRİLEN SİSİAD ZİYARETİ

SAYIN EMNİYET GENEL MÜDÜRÜMÜZ EROL AYYILDIZ”A GERÇEKLEŞTİRİLEN SİSİAD ZİYARETİ

06.12.2023 Çarşamba günü Sayın Emniyet Genel Müdürümüz Erol AYYILDIZ’a , SİSİAD olarak Dernek Başkanımız Cafer SAYILIR, Başkan Yardımcımız Bekir GÜREL, Genel Sekreterimiz Fatih ALTUNBAŞ ve Genel Koordinatörümüz Ahmet Turabi EĞER’in katılımlarıyla bir ziyaret gerçekleştirilmiş, 2024 yılı içerisinde Ankara’da düzenlenmesi planlanan gerek Ankara’ya gerekse Ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan İç Güvenlik Fuarı (İGEF)konusunda bilgilendirme yapılarak destek talep edilmiş, kendilerince de konuya gayet olumlu bir yaklaşım sergilenerek, Emniyet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile ortak bir çalışma yürütülmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir.
Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Erol AYYILDIZ’a gerek misafirperverliği gerekse vermiş oldukları destek dolayısıyla SİSİAD AİLESİ olarak teşekkür eder, saygılar sunarız.

IWA VE SİSİAD BULUŞMASI…

IWA VE SİSİAD BULUŞMASI…

10.Ekim 2023 tarihinde Dernek Merkezimizde Almanya menşeili IWA FUARCILIK ile SİSİAD görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulumuz ile IWA arasında yapılan görüşmeye Nürnberg Messe GmbH fuar idaresi Yönetim Kurulu üyesi Bay Wolfgang Kranz (Vice President International and Member of the Management Board) ile IWA Türkiye temsilcisi Atilla ÖZAL bey katılmışlardır.

Yapılan görüşmede Almanya’da düzenlenecek olan IWA 2024’ te, IWA tarafından tahsis edilecek bir salonda, SİSİAD Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmesi ve görüşmelerin sürdürülerek ortak yürütülebilecek çalışmaların değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ…

20. Olağan Genel Kurulu Toplantımız

20. Olağan Genel Kurulu Toplantımız

Derneğimizin, 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yapılan 20. Olağan Genel Kurulu üyelerimizin yeter sayı ile katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Yapılan Genel Kurulumuzda 19. Dönem içerisinde yürütülen başarılı çalışmalar ile önümüzdeki dönem içerisinde yürütülecek projeler, sektörel sorunlar dile getirilerek, SİSİAD AİLESİ olarak birlikte çalışmalarımıza ilk günkü azim ve kararlılıkla devem edileceği vurgulanmıştır.

SİSİAD AİLESİ olarak, Kurullarımızda görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılı çalışmalar dileriz.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ…

20. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU KURUL LİSTELERİ

YÖNETİM KURULU

1- M.Cafer SAYILIR – BAŞKAN
2- Bekir GÜREL – BAŞKAN YARDIMCISI
3- Fatih ALTUNBAŞ – GENEL SEKRETER
4- Yavuz YOLLU – GENEL SAYMAN
5- Naci TANIK – ASİL ÜYE
6- Bahtiyar TAŞYAĞAN – ASİL ÜYE
7- Nihat TAŞDELEN – ASİL ÜYE
8- Halil Yalçın KAYALI – ASİL ÜYE
9- Cemil KILIÇ – ASİL ÜYE
10- Cemil ÖZDEMİR – ASİL ÜYE
11- Muhammed ŞEREMET – ASİL ÜYE
12- MURAT GÖRÜCÜ – ASİL ÜYE

 

YÖNETİM KURULU YEDEK

1- Arif SÜTÇÜ- YEDEK ÜYE
2- Müşteba YAVAŞÇA – YEDEK ÜYE
3- Zafer YİĞİT – YEDEK ÜYE
4- İsmail DOKUMACI- YEDEK ÜYE
5- Hasan KEPEZ – YEDEK ÜYE
6- Muhammed ASİLTÜRK- YEDEK ÜYE
7- Erol KURT- YEDEK ÜYE
8- Mehmet ÖZDEMİREL- YEDEK ÜYE

DENETLEME KURULU

1- Hilmi KATOĞLU – BAŞKAN
2- Ömür DURAK – ASİL ÜYE
3- Semih SAYILIR – ASİL ÜYE
4- Hasan GÜREL – ASİL ÜYE
5- Mustafa GÜNDOĞAN – ASİL ÜYE

DENETLEME KURULU YEDEK

1- Alparslan Safa YILDIZ – YEDEK ÜYE
2- Serdar İSKENDER – YEDEK ÜYE
3- Hasan KOÇ – YEDEK ÜYE

Ses ve Gaz Fişeği

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen (Kurusıkı) Silahlara İlişkin Duyuru

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen (Kurusıkı) Silahlara İlişkin Duyuru

17 Aralık 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Ses ve Gaz Fişeği atabilen Silahlar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1.Maddenin 2.fıkrasında ‘’ Firma bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yılın sonunda piyasaya arz edilmeyen ürünlerini, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumunda imha edilmek üzere bağlı bulunduğu kolluk birimine teslim eder.’’ hükmü amirdir.

Geçici 1. Madde de belirlenen 1 yıllık süre 17.12.2020 tarihi ile son bulacak ve piyasaya arz edilemeyen kurusıkı tabancalar kolluk birimlerince toplanacaktı.
SİSİAD olarak,gerek Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ,gerekse Sanayi Bakanlığı ile yapılan görüşme ve girişimler neticesinde, Geçici madde de belirlenen 1 yıllık sürenin, 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin mutabakata varılmış, bu kapsamda Yönetmelik değişiklik çalışması anılan kurumlarınca başlatılmıştı.

Başlatılan bu çalışma kapsamında süre uzatımı 21.08.2021 tarih ve 31575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Anılan Yönetmeliğe Madde 5 ile eklenen geçici madde 2 ile ;

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Dağıtıcılar, 22 nci madde uyarınca yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında üretilen ürünlerin satışını bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştirmek zorundadır. Dağıtıcılar, 1 yılın sonunda satışı gerçekleştirilmeyen ürünlerini, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde imha edilmek üzere bağlı bulunduğu kolluk birimine teslim eder.

(2) Üreticilerin, 22 nci madde uyarınca yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında almış oldukları Üretim İzin Belgelerinin geçerliliği bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 3 ay sonra sona erer. Üreticiler, 3 ayın sonunda satışı gerçekleştirilmeyen ürünlerini, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde imha edilmek üzere bağlı bulunduğu kolluk birimine teslim eder.” hükmü yürürlüğe girmiş yani 21 Ağustos 2022 tarihine kadar süre uzatımı sağlanmıştır
.Ayrıca 23.08.2021 Pazartesi gününden itibaren bu kapsamdaki kurusıkı tabancaların PATBİS MODÜLÜ üzerinden veri girişi yapılarak, satış işlemi yapılmaya başlanacaktır.

Sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ…

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen (Kurusıkı) Silahlara İlişkin Duyurusuna Ait
Resmi Gazete Sayfasına Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı
Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

11 Ağustos 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31565 (Mükerrer)
2021- 2022 Av sezonunu hayırlı ve uğurlu olsun.

SİSİAD olarak, tüm av camiasına kazasız belasız bir sezon diliyoruz.

Resmi Gazete Nüshasına Buradan Ulaşabilirsiniz

2021-2022 MERKEZ AV KOMİSYON TOPLANTISI...

2021-2022 MERKEZ AV KOMİSYON TOPLANTISI…

2021-2022 Av Dönemine ilişkin SİSİAD olarak AYHAK ile Derneğimiz Genel Merkezinde yapılan toplantı kapsamında Mak toplantısına yönelik beraber çalışma yürütülmesi girişimlerde bulunulması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda Taslak tasarı üzerinde yapılan çalışmalar ilgili Bakanlık nezdinde yapılan görüşmeler ile teklif ve öneriler iletilmiştir.

2021-2022 MAK toplantısı yapılmış, önümüzde ki günlerde Resmi Gazetede yayımlanması beklenilmektedir.

SİSİAD olarak sektörel konulara ilişkin çalışmalarımız ilk günkü azim ve gayretle devam etmektedir.

İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR..

PATBİS

PATBİS Veri Giriş Süresi Uzatılmasına Dair Duyuru

PATBİS Veri Giriş Süresi Uzatılmıştır

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın 23.02.2021 tarih ve 62637/935 sayılı emir yazısı ile PATBİS Projesi Mermi ve Silah İşlemleri Silah Tamir Takip bölümü ile PATBİS Projesi_Mermi ve Silah İşlemleri Yivsiz Tüfek ve Ses ve Gaz Fişeği atabilen Silah(kurusıkı) bölümünün kullanıma açıldığı bildirilerek, 26.03.2021 tarihine kadar veri girişlerinin tamamlanması istenilmiş, Derneğimizce de anılan Başkanlık nezdinde, belirtilen konuya yönelik süre uzatımına yönelik yazılı talepte bulunulmuştu.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nca talebimiz doğrultusunda PATBİS veri giriş süresi 3(üç) ay süre ile uzatılmıştır.

BİLGİ NOTU ( ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI )

Patlayıcı Maddeler Bilgi Sisteminin (PATBİS), 23.02.2021 tarihinde tüm Türkiye’nin kullanımına açılmıştır. Bayi ve üreticilerin silahlarının satışını yapabilmesi ve sistemin sağlıklı çalışabilmesi için veri girişlerinin tamamlanması büyük önem arz ettiğinden stok girişinin yapılabileceği en son tarih 25.06.2021 tarihine kadar uzatılması Genel Müdürlüğümüz tarafından uygun görülmüştür.

Bu kapsamda yapılacak işlemlerde üreticiler aşağıda belirtilen hususlara dikkat edeceklerdir:

1- Üreticiler stoklarında bulunan silahların kaydını en kısa sürede tamamlayacaklardır. Kolluk birimlerine yapılan aylık üretim ve satış bildirimleri kaldırıldığından sisteme kaydı yapılmayan silahların satışı kesinlikle yapılmayacaktır.

2- Üreticiler 01.03.2021 tarihinden sonra ürettikleri tüm silahlarda sistem tarafından düzenlenen seri numaralarını kullanmak zorundadır.

3- Üreticilerin sistem üzerinden ürettikleri silahlarının, yine sistem üzerinden yurt içi veya ihraç olarak satışlarını yapabileceklerdir. (Emniyet Bölgesi bayi/şahsa satış, Jandarma Bölgesi şahsa satış)

4- JASBİS (Jandarma Bilgi Sistemi) programıyla entegre çalışması tamamlanana kadar, üreticilerin Jandarma bölgesinde faaliyet gösteren bir bayiye satış yapılması halinde, satış faturası ilçe emniyet birimlerine ibraz edilecek, ilgili birim üretici stoğundan gerekli düşüm işlemlerini yapacaktır.

5- Üreticiye ait markanın başka bir firma tarafından üretim yaptırılması durumunda; üretim yaptırılan üreticinin Emniyet Bölgesinde olması durumunda satış sistem üzerinden gerçekleştirilecektir, üreticinin Jandarma Bölgesinde olması durumunda satın alınan silahların kaydı mevcut silah kaydından yapılarak bu silahların satışı satın alan üretici tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

6- Üretici tarafından hatalı veri girişi yapılması durumunda gerekli düzeltmenin yapılabilmesi için Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ile en kısa sürede iletişime geçeceklerdir.

7- İhraç edilen silahlar için ihracat edilen firma ile yapılan anlaşmalar üzerine sistem tarafından belirlenen seri numarası formatının haricinde bir format kullanılmak istenilmesi durumda;

  • Üretici kullanım izni verilen seri numarası yapısı dışında başka bir seri numarası formatı kullanamayacaktır.
  • Üretici yurt dışına ait bir firmanın markasını üretmesi ve sistem tarafından üretilen seri numarası yerine farklı bir seri numarasını kullanmak istemesi durumunda; firma bu seri numarasına ilişkin yurt dışı firma ile yaptığı anlaşmayı ve talep edilen seri numarası prosesini (seri numarası yapısını) Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına ibraz edeceklerdir.
  • İzin alınan seri numarası formatı ile üretimi yapılan silahlar sisteme mevcut silah kaydı bölümünden kayıt yaparak satış işlemlerini sistem üzerinden yapacaklardır.

8- Üreticilerin daha önceki tarihlerde üretim izni aldıkları yivsiz tüfeklerin yurt dışında bir firma ile sözleşme yapılarak farklı marka ile üretim talep edilmesi halinde, söz konusu sözleşmenin Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına ibraz edilmesi üzerine üretim izni sitem üzerinden doğrudan tanımlanacaktır. Üretici PATBİS’te gerekli eklemenin yapıldığını teyit etmesi ile üretime doğrudan başlayabileceklerdir.

Süre uzatımı devamınca bayiler tarafından yapılacak işlemlerde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilecektir.

1- Bayiler stoklarında bulunan silahların kaydını en kısa sürede tamamlayacaklardır. Kolluk birimlerine yapılan aylık üretim ve satış bildirimleri kaldırıldığından sisteme kaydı yapılmayan silahların satışı kesinlikle yapılmayacaktır.

2- Stok giriş aşamasında bayi stoğunda bulunan fakat sistemde bulunmayan marka ve modeller için İlçe Emniyet Müdürlüklerine bilgi vermeleri halinde en kısa sürede marka eklemeleri yapılacaktır.

3-Bayilerin farklı bir bayiye veya şahıslara satışlarını sistem üzerinden yapacaklardır. (Emniyet Bölgesi/bayi ve şahıslara satış- Jandarma Bölgesi şahıslara satış)

4- Bayinin Jandarma bölgesinde faaliyet gösteren bir bayiye satış yapılması halinde, satış faturası ilçe emniyet birimlerine ibraz edilecek, ilgili birim bayi stoğunda gerekli düşüm işlemlerini yapacaktır.

5- JASBİS (Jandarma Bilgi Sistemi) programıyla entegre çalışması tamamlanana kadar, bayilerin Jandarma Bölgesinde faaliyet gösteren bir bayi veya üreticiden silah satın alması halinde satın alınan silahların kaydı, mevcut silah kaydından yapılarak bu silahların satışı satın alan bayi tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

6- Bayilerin ihale yoluyla Milli Emlak ve Orman İşletme Müdürlüklerinden yivsiz tüfek , havalı ve ses ve gaz fişeği atabilen silah satın almaları halinde, silahların stok kayıtları 25.06.2021 tarihine kadar mevcut silah kaydı bölümünden kendileri tarafından yapacaklar, bu tarihten sonra İlçe Emniyet Müdürlüklerine başvuru yaparak stok kaydını yaptıracaklardır.

7- Bayiler sistemde marka model bilgisi bulunan ses ve gaz fişeği atabilen silahların kayıtlarını yapabilirler, sistemde marka ve model bilgisi bulunmayan ses ve gaz fişeği atabilen silahların kayıtlarının yapılması için 5729 sayılı Yönetmelik’te değişiklik olması halinde söz konusu markalar değişiklik sonrası gerekli marka eklemesi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacaktır

GPS TAKİP SİSTEMİ

GPS TAKİP SİSTEMİ

GPS TAKİP SİSTEMİ

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın 17.03.2021 tarih ve 373-1433-37556
sayılı yazısı ile Patlayıcı Madde Nakli yapan tüm araçların GPS Araç Takip Sistemi ile
takip edileceği bildirilmiştir.
SİSİAD olarak anılan Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde sisteme
dahil olan Yivsiz Tüfek Fişeği ve aksamları ile 20 kg.a kadar Barut ve Kurusıkı Ses
Mermisi aksamları taşıyan araçlar bu talimattan muaf tutulmuştur.

SİSİAD AİLESİ OLARAK,
İLK GÜNKÜ AZİM VE KARARLILIKLA NİCE BAŞARI DOLU GÜNLERE….

Kurusıkı Tabancalara İlişkin Duyuru

Kurusıkı Tabancalara İlişkin Duyuru

Sisiad organize ve koordinesinde, 17 Aralık 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Ses ve Gaz Fişeği atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik’in Sektör üzerindeki etkisi konusunda çalıştay düzenlenmiş ve hukuki zeminde gerekli girişimlerin başlatılması kararı alınmış ve alınan karar doğrultusunda 17 Aralık 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Ses ve Gaz Fişeği atabilen Silahlar Hakkında Yönetmeliğin Yürütmeyi durdurma istemli talebi ile iptali için Danıştay Başkanlığına dava açılmış, açılan dava süreci halen devem etmektedir.

 

Anılan Yönetmeliğin Geçici 1.Maddenin 2.fıkrasında ‘’ Firma bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yılın sonunda piyasaya arz edilmeyen ürünlerini, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumunda imha edilmek üzere bağlı bulunduğu kolluk birimine teslim eder.’’ hükmü amirdir.

 

SİSİAD olarak,gerek Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ,gerekse Sanayi Bakanlığı ile yapılan görüşme ve girişimler neticesinde, Geçici madde de belirlenen 1 yıllık sürenin, 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin mutabakata varılmış, bu kapsamda Yönetmelik değişiklik çalışması anılan kurumlarınca başlatılmıştır.

 

Geçici 1. Madde de belirlenen 1 yıllık süre 17.12.2020 tarihi ile son bulacak ve piyasaya arz edilemeyen kurusıkı tabancalar kolluk birimlerince toplanacaktı.

 

Ancak , Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nca Yönetmelikte belirtilen Sürenin uzatılmasına yönelik çalışma başlatıldığından dolayı, önümüzde ki günlerde kolluk birimlerine toplama yapılmamasına yönelik bildirim yapılarak olası mağduriyetlerin önüne geçileceği ifade edilmiştir.

 

SİSİAD olarak, Sektörümüze hayırlı olmasını diler, bugün olduğu gibi her zaman ve zeminde sektörel sorunların çözümü ve gelişimine katkıda bulunulması noktasında çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğimizi bir kez daha tüm sektör ve üyelerimize duyurmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.

 

Birlikte daha güçlüyüz….