PATBİS

PATBİS Veri Giriş Süresi Uzatılmasına Dair Duyuru

PATBİS Veri Giriş Süresi Uzatılmıştır

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın 23.02.2021 tarih ve 62637/935 sayılı emir yazısı ile PATBİS Projesi Mermi ve Silah İşlemleri Silah Tamir Takip bölümü ile PATBİS Projesi_Mermi ve Silah İşlemleri Yivsiz Tüfek ve Ses ve Gaz Fişeği atabilen Silah(kurusıkı) bölümünün kullanıma açıldığı bildirilerek, 26.03.2021 tarihine kadar veri girişlerinin tamamlanması istenilmiş, Derneğimizce de anılan Başkanlık nezdinde, belirtilen konuya yönelik süre uzatımına yönelik yazılı talepte bulunulmuştu.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nca talebimiz doğrultusunda PATBİS veri giriş süresi 3(üç) ay süre ile uzatılmıştır.

BİLGİ NOTU ( ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI )

Patlayıcı Maddeler Bilgi Sisteminin (PATBİS), 23.02.2021 tarihinde tüm Türkiye’nin kullanımına açılmıştır. Bayi ve üreticilerin silahlarının satışını yapabilmesi ve sistemin sağlıklı çalışabilmesi için veri girişlerinin tamamlanması büyük önem arz ettiğinden stok girişinin yapılabileceği en son tarih 25.06.2021 tarihine kadar uzatılması Genel Müdürlüğümüz tarafından uygun görülmüştür.

Bu kapsamda yapılacak işlemlerde üreticiler aşağıda belirtilen hususlara dikkat edeceklerdir:

1- Üreticiler stoklarında bulunan silahların kaydını en kısa sürede tamamlayacaklardır. Kolluk birimlerine yapılan aylık üretim ve satış bildirimleri kaldırıldığından sisteme kaydı yapılmayan silahların satışı kesinlikle yapılmayacaktır.

2- Üreticiler 01.03.2021 tarihinden sonra ürettikleri tüm silahlarda sistem tarafından düzenlenen seri numaralarını kullanmak zorundadır.

3- Üreticilerin sistem üzerinden ürettikleri silahlarının, yine sistem üzerinden yurt içi veya ihraç olarak satışlarını yapabileceklerdir. (Emniyet Bölgesi bayi/şahsa satış, Jandarma Bölgesi şahsa satış)

4- JASBİS (Jandarma Bilgi Sistemi) programıyla entegre çalışması tamamlanana kadar, üreticilerin Jandarma bölgesinde faaliyet gösteren bir bayiye satış yapılması halinde, satış faturası ilçe emniyet birimlerine ibraz edilecek, ilgili birim üretici stoğundan gerekli düşüm işlemlerini yapacaktır.

5- Üreticiye ait markanın başka bir firma tarafından üretim yaptırılması durumunda; üretim yaptırılan üreticinin Emniyet Bölgesinde olması durumunda satış sistem üzerinden gerçekleştirilecektir, üreticinin Jandarma Bölgesinde olması durumunda satın alınan silahların kaydı mevcut silah kaydından yapılarak bu silahların satışı satın alan üretici tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

6- Üretici tarafından hatalı veri girişi yapılması durumunda gerekli düzeltmenin yapılabilmesi için Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ile en kısa sürede iletişime geçeceklerdir.

7- İhraç edilen silahlar için ihracat edilen firma ile yapılan anlaşmalar üzerine sistem tarafından belirlenen seri numarası formatının haricinde bir format kullanılmak istenilmesi durumda;

  • Üretici kullanım izni verilen seri numarası yapısı dışında başka bir seri numarası formatı kullanamayacaktır.
  • Üretici yurt dışına ait bir firmanın markasını üretmesi ve sistem tarafından üretilen seri numarası yerine farklı bir seri numarasını kullanmak istemesi durumunda; firma bu seri numarasına ilişkin yurt dışı firma ile yaptığı anlaşmayı ve talep edilen seri numarası prosesini (seri numarası yapısını) Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına ibraz edeceklerdir.
  • İzin alınan seri numarası formatı ile üretimi yapılan silahlar sisteme mevcut silah kaydı bölümünden kayıt yaparak satış işlemlerini sistem üzerinden yapacaklardır.

8- Üreticilerin daha önceki tarihlerde üretim izni aldıkları yivsiz tüfeklerin yurt dışında bir firma ile sözleşme yapılarak farklı marka ile üretim talep edilmesi halinde, söz konusu sözleşmenin Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına ibraz edilmesi üzerine üretim izni sitem üzerinden doğrudan tanımlanacaktır. Üretici PATBİS’te gerekli eklemenin yapıldığını teyit etmesi ile üretime doğrudan başlayabileceklerdir.

Süre uzatımı devamınca bayiler tarafından yapılacak işlemlerde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilecektir.

1- Bayiler stoklarında bulunan silahların kaydını en kısa sürede tamamlayacaklardır. Kolluk birimlerine yapılan aylık üretim ve satış bildirimleri kaldırıldığından sisteme kaydı yapılmayan silahların satışı kesinlikle yapılmayacaktır.

2- Stok giriş aşamasında bayi stoğunda bulunan fakat sistemde bulunmayan marka ve modeller için İlçe Emniyet Müdürlüklerine bilgi vermeleri halinde en kısa sürede marka eklemeleri yapılacaktır.

3-Bayilerin farklı bir bayiye veya şahıslara satışlarını sistem üzerinden yapacaklardır. (Emniyet Bölgesi/bayi ve şahıslara satış- Jandarma Bölgesi şahıslara satış)

4- Bayinin Jandarma bölgesinde faaliyet gösteren bir bayiye satış yapılması halinde, satış faturası ilçe emniyet birimlerine ibraz edilecek, ilgili birim bayi stoğunda gerekli düşüm işlemlerini yapacaktır.

5- JASBİS (Jandarma Bilgi Sistemi) programıyla entegre çalışması tamamlanana kadar, bayilerin Jandarma Bölgesinde faaliyet gösteren bir bayi veya üreticiden silah satın alması halinde satın alınan silahların kaydı, mevcut silah kaydından yapılarak bu silahların satışı satın alan bayi tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

6- Bayilerin ihale yoluyla Milli Emlak ve Orman İşletme Müdürlüklerinden yivsiz tüfek , havalı ve ses ve gaz fişeği atabilen silah satın almaları halinde, silahların stok kayıtları 25.06.2021 tarihine kadar mevcut silah kaydı bölümünden kendileri tarafından yapacaklar, bu tarihten sonra İlçe Emniyet Müdürlüklerine başvuru yaparak stok kaydını yaptıracaklardır.

7- Bayiler sistemde marka model bilgisi bulunan ses ve gaz fişeği atabilen silahların kayıtlarını yapabilirler, sistemde marka ve model bilgisi bulunmayan ses ve gaz fişeği atabilen silahların kayıtlarının yapılması için 5729 sayılı Yönetmelik’te değişiklik olması halinde söz konusu markalar değişiklik sonrası gerekli marka eklemesi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacaktır

GPS TAKİP SİSTEMİ

GPS TAKİP SİSTEMİ

GPS TAKİP SİSTEMİ

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın 17.03.2021 tarih ve 373-1433-37556
sayılı yazısı ile Patlayıcı Madde Nakli yapan tüm araçların GPS Araç Takip Sistemi ile
takip edileceği bildirilmiştir.
SİSİAD olarak anılan Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde sisteme
dahil olan Yivsiz Tüfek Fişeği ve aksamları ile 20 kg.a kadar Barut ve Kurusıkı Ses
Mermisi aksamları taşıyan araçlar bu talimattan muaf tutulmuştur.

SİSİAD AİLESİ OLARAK,
İLK GÜNKÜ AZİM VE KARARLILIKLA NİCE BAŞARI DOLU GÜNLERE….

Kurusıkı Tabancalara İlişkin Duyuru

Kurusıkı Tabancalara İlişkin Duyuru

Sisiad organize ve koordinesinde, 17 Aralık 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Ses ve Gaz Fişeği atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik’in Sektör üzerindeki etkisi konusunda çalıştay düzenlenmiş ve hukuki zeminde gerekli girişimlerin başlatılması kararı alınmış ve alınan karar doğrultusunda 17 Aralık 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Ses ve Gaz Fişeği atabilen Silahlar Hakkında Yönetmeliğin Yürütmeyi durdurma istemli talebi ile iptali için Danıştay Başkanlığına dava açılmış, açılan dava süreci halen devem etmektedir.

 

Anılan Yönetmeliğin Geçici 1.Maddenin 2.fıkrasında ‘’ Firma bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yılın sonunda piyasaya arz edilmeyen ürünlerini, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumunda imha edilmek üzere bağlı bulunduğu kolluk birimine teslim eder.’’ hükmü amirdir.

 

SİSİAD olarak,gerek Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ,gerekse Sanayi Bakanlığı ile yapılan görüşme ve girişimler neticesinde, Geçici madde de belirlenen 1 yıllık sürenin, 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin mutabakata varılmış, bu kapsamda Yönetmelik değişiklik çalışması anılan kurumlarınca başlatılmıştır.

 

Geçici 1. Madde de belirlenen 1 yıllık süre 17.12.2020 tarihi ile son bulacak ve piyasaya arz edilemeyen kurusıkı tabancalar kolluk birimlerince toplanacaktı.

 

Ancak , Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nca Yönetmelikte belirtilen Sürenin uzatılmasına yönelik çalışma başlatıldığından dolayı, önümüzde ki günlerde kolluk birimlerine toplama yapılmamasına yönelik bildirim yapılarak olası mağduriyetlerin önüne geçileceği ifade edilmiştir.

 

SİSİAD olarak, Sektörümüze hayırlı olmasını diler, bugün olduğu gibi her zaman ve zeminde sektörel sorunların çözümü ve gelişimine katkıda bulunulması noktasında çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğimizi bir kez daha tüm sektör ve üyelerimize duyurmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.

 

Birlikte daha güçlüyüz….

TSE 1889 REVİZYON TASARISI

TSE 1889 REVİZYON TASARISI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ…

TSE 1889 REVİZYON TASARISI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ...

SİSİAD olarak, Türk Standardları Enstitüsü Milli Savunma Sanayi İhtisas Kurulu’na bağlı TK20 Milli Savunma Teknik Komitesi’nce TS 1889 Fişekler – Yivsiz tüfek fişekleri – Av, ses ve müsabaka fişeklerinin (Sivil amaçla kullanılan) üretimine ilişkin hazırlanmakta olan revizyon tasarısı üzerinde gerekli çalışma tarafımızdan tamamlanarak, TSE yetkilileri ile de revizyon
tasarısı üzerinde düzeltilmesini, değiştirilmesini ve eklenmesini istediğimiz hususlar konusunda gerekli görüşmeler yapılarak, resmi kanaldan da görüş ve önerilerimiz ayrıca Türk Standartları Enstitüsü’ne iletilmişti.

Yapılan bu çalışmalar neticesinde, TSE 1889 revizyon tasarısı, Derneğimiz ile mutabık kalınan şekilde, TSE yetkili kurullarınca kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

SİSİAD YÖNETİMİ olarak, Sektörümüze hayırlı olmasını temenni eder, ilk günkü azim ve kararlılığımızla çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.

PATBİS AÇILIMI

PATBİS AÇILIMINA İLİŞKİN DUYURU….

PATBİS AÇILIMINA İLİŞKİN DUYURU....

07.09.2020 tarihi itibariyle patlayıcı madde sektöründen ANFO, EMÜLSİYON on ve KAPSÜL GRUBU patlayıcı maddeleri üreten satan ve kullananlara yönelik PATBİS Projesinin Web tarafı kullanıma açılacak olup, bu süreç içerisinde AV FİŞEĞİ, SES MERMİSİ ve bunların KAPSÜLLERİ ile PİROTEKNİK MADDELERİN üretimi ve satışı için izin almış üretici ve satıcılar bu maddelerin üretimi ve satışı ile ilgili Web tarafında yazılım değişikliğine gidildiğinden, BİLAHARE BİLDİRİLECEK BİR TARİHTE sisteme erişim sağlayarak gerekli bildirimleri yapmaya başlayacaklardır.

SİSİAD olarak konu tarafımızca yakından takip edilmektedir.

SİSİAD YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sisiad Öncülüğünde Ses ve Gaz Fişeği

SİSİAD YÖNETİM KURULU TOPLANTISI ….

SİSİAD YÖNETİM KURULU TOPLANTISI ....

SİSİAD Yönetim Kurulu tarafından 20.08.2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantı sonucunda,

-PATBİS Patlayıcı ve Fişek Modüllerinin bir an önce hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların önemle takibi,

– Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmeliğin iptaline yönelik Danıştay Başkanlığı’na açılan dava sürecinin önemle takibi,

– TSE 1889 revizyonuna yönelik yapılan çalışma ve görüşmelere ilişkin konunun önemle takibi,

– TSE ile Tabanca Mermisi üretimine ilişkin standardizasyon çalışması başlatılması

hususları ile sektörel sorun ve sıkıntılar gündem dahilinde görüşülmüş, bu sorunlara daha hızlı ve etkili çözümler geliştirmek üzere yapılacak iş ve işlemler karara bağlanmıştır.

SİSİAD ailesi olarak sektörel çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.

PATBİS ÜZERİNDEN PATLAYICI VE FİŞEK

PATBİS ÜZERİNDEN PATLAYICI VE FİŞEK MODÜLLERİNİN AÇILMASINA YÖNELİK…..

PATBİS ÜZERİNDEN PATLAYICI VE FİŞEK MODÜLLERİNİN AÇILMASINA YÖNELİK.....

Özel Güvenlik ve Denetleme Başkanlığı’nın 20.04.2020 tarih ve 62637/246 sayılı yazıları ile 27.04. 2020 tarihi itibariyle PATBİS Mermi ve Silah İşlemleri Modülünün kulanımına başlanılmıştı.

SİSİAD olarak anılan Başkanlık ile PATBİS üzerinden iş ve işlemlerin kolaylaştırılmasına yönelik Patlayıcı ve Fişek modüllerinin de açılması hususunda gerekli girişimlerde bulunulmakta, görüşmeler halihazırda devam etmektedir.

Bu kapsamda yakın bir süreç içerisinde belirtilen modüller üzerinden PATBİS’e geçiş yapılacağı öngörülmektedir.

SİSİAD YÖNETİMİ olarak, çözüm odaklı, sektörel iyileştirme ve gelişimine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

TSE 1889 REVİZYON TASARISI

TSE 1889 REVİZYON TASARISI…

TSE 1889 REVİZYON TASARISI...

SİSİAD olarak, Türk Standardları Enstitüsü Milli Savunma Sanayi İhtisas Kurulu’na bağlı TK20 Milli Savunma Teknik Komitesi’nce TS 1889 revizyonu olarak hazırlanmakta olan Sektörümüze yönelik tasarı üzerinde gerekli çalışma tarafımızdan tamamlanmıştır.

TSE yetkilileri ile de revizyon tasarısı üzerinde düzeltilmesini, değiştirilmesini ve eklenmesini istediğimiz hususlar konusunda gerekli görüşmeler yapılmış, resmi kanaldan da görüş ve önerilerimiz ayrıca Türk Standartları Enstitüsü’ne iletilmiştir.

SİSİAD YÖNETİMİ olarak sektörel konularda ilk günkü azim ve kararlılığımızla çalışmaya devam ediyoruz.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Sayın İsmail KAYA SİSİAD’I ziyaret etti…

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Sayın İsmail KAYA SİSİAD’I ziyaret etti…

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Sayın İsmail KAYA SİSİAD’I ziyaret
etti…

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Sayın İsmail KAYA tarafından, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın M.Cafer SAYILIR nezdinde Yeni Dernek Yönetimini tebrik ve başarılı çalışmaların devamı temennisi ile nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Sektörel sorunlar ve derneğimizce sorunların çözümüne yönelik atılan adım ve çalışmalar konusunda kendileri birife edilmiş, kendileri de , SİSİAD olarak sektör adına gösterilen bu çaba ve gayretten büyük bir memnuniyet duyduklarını beyan etmişlerdir
SİSİAD Yönetimi olarak, Sayın Milletvekilimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.